CEO and the Group Executive Board

VD och koncernledning

Verkställande direktören leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för affärsområdena.

Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till koncernchefen. Koncernledningen har 13 medlemmar inklusive koncernchefen.

VD och koncernledning

Martin Lundstedt
Martin Lundstedt

Verkställande direktör och koncernchef

Jan Gurander
Jan Gurander

Vice VD och Finansdirektör

Bruno Blin
Bruno Blin

Executive Vice President Volvo Group 
President Renault Trucks

Sofia Frändberg
Sofia Frändberg

Executive Vice President Group Legal & Compliance and General Counsel

Andrea Fuder
Andrea Fuder

Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing

Melker Jernberg
Melker Jernberg

Executive Vice President Volvo Group
President Volvo Construction Equipment

Claes Nilsson
Claes Nilsson

Executive Vice President Volvo Group
President Volvo Trucks

Jan Ohlsson
Jan Ohlsson

Executive Vice President Group Trucks Operations

Kerstin Renard
Kerstin Renard

Executive Vice President Group Human Resources

Joachim Rosenberg
Joachim Rosenberg

Executive Vice President Volvo Group
Chairman of UD Trucks

Dennis Slagle
Dennis Slagle

Executive Vice President Volvo Group
President Mack Trucks

Lars Stenqvist
Lars Stenqvist

Executive Vice President Group Trucks Technology 

Kina Wileke
Kina Wileke

Executive Vice President Group Communication & Sustainability Affairs

Relevanta länkar