Andrea Fuder

Andrea Fuder

Executive Vice President Volvo Group Trucks Purchasing

Född 1967. MSc. and MBA.

Har arbetat inom kvalitet och logistik och har innehaft ett antal ledande befattningar inom Volkswagens inköpsorganisation. Ansvarig för inköp på Scania 2012–2016. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan 2017. Verksam inom Volvo sedan 2017.


Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

1.600 A-­aktier, 21.531 B-­aktier.