Bruno Blin

Bruno Blin
Executive Vice President Volvo Group och President Renault Trucks

Född 1963. MBA.

Efter att ha arbetat i flera företag inom till­verknings­, kvalitets­ och inköpsområdena började han på Renault Trucks Purchasing 1999. Har innehaft flera ledande befattningar under åren, senast som Senior Vice President Group Truck Sales South Europe sedan januari 2013–2016 och dessförinnan Senior Vice President Volvo Group Purchasing. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan mars 2016. Verksam inom Volvo sedan 1999.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

15.285 B-aktier.

 

 Ladda ner bild