Diana Niu

Diana Niu
Executive Vice President Group Human Resources

 

Född 1966. MBA och kandidatexamen i ekonomi.

Verksam inom Volvo sedan februari 2005 med ledande befattningar, SVP HR, inom två affärsområden, Trucks Asia Pacific och Volvo Construction Equipment. Arbetade på Ericsson från juli 1993 till januari 2005 i ett antal ledande positioner.

Medlem av Volvos koncernledning sedan januari 2019.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 1 januari 2019

Informationen att uppdateras.