Diana Niu

Diana Niu
Executive Vice President Group Human Resources

 

Född 1966. MBA och kandidatexamen i ekonomi.


Verksam inom Volvo sedan februari 2005 med ledande befattningar, SVP HR, inom två affärsområden, Trucks Asia Pacific och Volvo Construction Equipment. Arbetade på Ericsson från juli 1993 till januari 2005 i ett antal ledande positioner.


Medlem av Volvos koncernledning sedan januari 2019.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

38.737 B-aktier.