Jan Ohlsson

Jan Ohlsson

Executive Vice President Group Trucks Operations
Medlem i Volvos koncernledning sedan april 2016. Verksam inom Volvo sedan 1979.

Född: 1953.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 24 februari 2020: 45.568 B-aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Vice President Powertrain Production Group Trucks Operations 2012–2016. General Manager European Manufacturing Volvo Trucks 2001–2012.

Utbildning: Civilingenjör.

 Ladda ner bild