Jan Ohlsson

Jan Ohlsson
Executive Vice President Group Trucks Operations

 

Född 1953. Civilingenjör.

Senior Vice President Powertrain Production Group Trucks Operations 2012–2016.
2001–2012 General Manager European Manufacturing Volvo Trucks. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan april 2016. Verksam inom Volvo sedan 1979.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

38.600 B­-aktier.

 

 Ladda ner bild