Jan Ytterberg

Jan Ytterberg
Executive Vice President Group Finance and CFO
 

Född 1961. Civilekonom

CFO Husqvarna Group 2015-2018. Executive Vice President and CFO, Scania Group 2006-2015. Innan dess olika befattningar inom ekonomi och finans, Scania Group 1987-2006. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan november 2018.

Styrelseuppdrag

Aleris (ledamot samt ordförande i revisionskommittén) och Madrague (ledamot)

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 1 november 2018

Inget aktieinnehav.