Jan Ytterberg

Jan Ytterberg
Executive Vice President Volvo Group och CFO
 

Född 1961. Civilekonom.

CFO Husqvarna Group 2015-2018. Executive Vice President and CFO, Scania Group 2006-2015. Innan dess olika befattningar inom ekonomi och finans, Scania Group 1987-2006. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan november 2018.

Styrelseuppdrag

Ledamot i Madrague.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

500 B-aktier.