Joachim Rosenberg

Joachim Rosenberg
Executive Vice President Volvo Group och Chairman of UD Trucks

 

Född 1970. Civilingenjör, civilekonom, ekonomie magister.

Executive Vice President Volvo Group and Chairman UD Trucks 2016-. Executive Vice President Group Trucks Sales 2015–2016. Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing APAC 2012–2014. President Volvo Group Asia Truck Operations 2007–2011. Vice President Volvo Group Alliance Office 2007. Vice President Volvo Powertrain 2005–2007. Konsult hos McKinsey & Company 1996–2004.

Medlem av Volvos koncern­ledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 2005.

Styrelseuppdrag

Volvokoncernens representant i Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

87 A-aktier, 141.067 B-aktier.

 

 Ladda ner bild