Joachim Rosenberg

Joachim Rosenberg
Executive Vice President Volvo Group och Chairman of UD Trucks

 

Född 1970. Civilingenjör, civilekonom, ekonomie magister.

Executive Vice President Volvo Group and Chairman UD Trucks 2016. Executive Vice President Group Trucks Sales 2015. Executive Vice President Group Trucks Sales & Marketing APAC 2012–2014. President Volvo Group Asia Truck Operations 2007–2011. Vice President Volvo Group Alliance Office 2007. Vice President Volvo Powertrain 2005–2007. Konsult hos McKinsey & Company 1996–2004.

Medlem av Volvos koncern­ledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 2005.

Styrelseuppdrag

Volvokoncernens representant i Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

87 A-aktier, 141.067 B-aktier.

 

 Ladda ner bild