Martin Lundstedt

Martin Lundstedt
Verkställande direktör och koncernchef

 

Född 1967. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

Verkställande direktör och koncernchef och medlem av Volvos koncernledning sedan oktober 2015.

Verkställande direktör och koncernchef Scania 2012-2015. Innan dess ledande befattningar inom Scania sedan 1992. Ordförande i FN:s rådgivande panel för hållbara transporter 2015-2016.

Styrelseuppdrag

Ordförande i Partex Marking Systems AB och i Permobil AB. Ledamot i ACEA Commercial Vehicle och Concentric AB. Medlem i IVA samt rådgivande ledamot i Nationella innovationsrådet.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

154.056 B-aktier.

 Ladda ner bild