Melker Jernberg

Melker Jernberg
Executive Vice President Volvo Group och President Volvo Construction Equipment

 

Född 1968. Civilingenjör maskinteknik.

VD och koncernchef Höganäs AB 2014-2017. Executive Vice President EMEA vid SSAB 2011-2014. Har haft ett flertal befattningar på Scania AB sedan 1989, senast som Senior Vice President Buses and Coaches Scania AB 2007-2011.

Medlem av Volvos koncernledning sedan januari 2018. 

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

6.239 B-aktier.

 

 Ladda ner bild.jpg