Roger Alm

Roger Alm
Executive Vice President Volvo Group och President Volvo Trucks

Född 1962.

 

Senior Vice President Volvo Trucks Europe 2016-2018. Senior Vice President Volvo Group Trucks Northern Europe 2015-2016. President Volvo Group Trucks Latin America 2012-2014. President Volvo Trucks Latin America 2010-2011. Managing Director Volvo Trucks, Region East 2004-2009. Verksam inom Volvo sedan 1989.

Medlem av Volvos koncernledning sedan januari 2019.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

398 A-aktier, 11.033 B-aktier.