Sofia Frändberg

Sofia Frändberg
Executive Vice President Group Legal & Compliance och General Counsel

 

Född 1964. Jur kand.

Ansvarig för Group Legal & Compliance och chefsjurist i Volvokoncernen sedan april 2013. Chef för Corporate Legal AB Volvo 1998–2013. Corporate Legal Counsel AB Volvo 1994–1997. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan april 2013. Verksam inom Volvo sedan 1994.

Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan april 2013.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 8 mars 2019

1.738 A-aktier, 67.624 B-­aktier.

 

 Ladda ner bild