Sofia Frändberg

Sofia Frändberg
Executive Vice President Group Legal & Compliance and General Counsel

 

Född 1964. Jur kand.

Ansvarig för Group Legal & Compliance och chefsjurist i Volvokoncernen sedan april 2013. Chef för Corporate Legal AB Volvo 1998–2013. Corporate Legal Counsel AB Volvo 1994–1997. 

Medlem av Volvos koncernledning sedan april 2013. Verksam inom Volvo sedan 1994.

Sekreterare i AB Volvos styrelse sedan april 2013.

Innehav i Volvo, eget och närståendes per den 6 mars 2018

1.738 A-­aktier, 57.821 B-­aktier.

 

 Ladda ner bild