Kreditvärdering

Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.

AB Volvo (publ) har affärsavtal med två globala kreditvärderingsinstitut; Moody's Investor Services och S&P (Standard and Poor's) samt ett nationellt institut R&I (Rating & Investment Information) i Japan.

Volvos kreditbetyg*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (global) P-2 A3, stable
S&P corporate credit rating A-2 A-, stable
S&P Nordic National Scale K-2  
R&I (Japan) a-1 A+, stable

* varje institut har sin egen terminologi