Kreditvärdering

Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.

AB Volvo (publ) har affärsavtal med två globala kreditvärderingsinstitut; Moody's Investor Services, S&P (Standard and Poor's) och två nationella institut (beroende på lokala regelverk); DBRS (Dominion Bond Rating Services) i Kanada R&I (Rating & Investment Information) i Japan.

 

Volvos kreditbetyg*

Kreditvärderingsinstitut Kort Lång
Moody's (global) P-2 Baa1 positive
S&P corporate credit rating A-2 BBB+ positive
S&P Nordic National Scale K-2  
DBRS (Canada)   BBB (high), Positive
R&I (Japan) a-1 A, positive

* varje institut har sin egen terminologi