Finansiella mål

Volvokoncernen har de senaste åren genomgått en omfattande omstruktureringsprocess för att sänka de strukturella kostnaderna och öka effektiviteten och befinner sig nu i en fas med fokus på organisk tillväxt och ökad lönsamhet genom ständiga förbättringar och innovation.

Ett tydligt och enkelt mål för rörelsemarginalen stödjer ansträngningarna med att öka lönsamheten i koncernen genom konjunkturcykeln. Målet stämmer också överens med hur koncernen och dess affärsområden ut­manas och utvärderas internt. Styrelsens mål är att koncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel.

En skuldfri balansräkning i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder, möjliggör för Volvokoncernen att bättre hantera konjunkturcyklerna i en kapitalintensiv bransch och att säkerställa konkurrenskraftiga upplåningskostnader för Financial Services.

Utfall

Ett diagram som visar Volvokoncernens rörelsemarginal 2019

Volvokoncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel. Under 2019 uppgick rörelsemarginalen till 11,5%. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,1% (10,4).

Ett diagram som visar Volvokoncernens finansiell nettoskuldsättning 2019

Industriverksamheten ska under normala förhållanden inte ha någon finansiell nettoskuldsättning exklusive avsättningar för pensions- och leasingsskulder. Vid slutet av 2019 hade Industriverksamheten finansiella nettotillgångar på 62,6 miljarder kronor.

Ett diagram som visar Volvokoncernens avkastning 2019

Financial Services mål är en avkastning på eget kapital på 12–15% med en soliditet överstigande 8%. Under 2019 uppgick avkastningen på eget kapital till 15,0% med en soliditet på 8,0%.

Lär mer

Volvokoncernens årsredovisning 2019

Ladda ner(PDF, 11.6 MB)
Tre medarbetare från ett team inom Volvokoncernens Investor Relations

Kontakta Investor Relations

Volvokoncernens Investor Relations team tillhandahåller aktieägare och aktiemarknaden med information om Volvokoncernen.

Kontakta Investor Relations
Mission och vision

Mission och vision

Våra lösningar på globala utmaningar drivs av vår mission att bidra till ökat välstånd med våra transportlösningar och vår vision att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.

Mission och vision
Work with us

Prenumerationsservice

Håll dig uppdaterad

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du väljer att prenumerera på denna tjänst kommer din e-mail adress lagras hos Cision. Din adress lagras för att kunna göra mailutskick till dig. Vill du inte längre ha våra mailutskick så använder du länken som finns längst ner  i varje utskick för att avsluta prenumerationen.
Tack!
Prenumerationen är aktiverad