Finansiella mål

Styrelsen i AB Volvo har beslutat att från och med den 31 augusti 2017 införa nya finansiella mål för Volvokoncernen.

  • Koncernens rörelsemarginal ska överstiga 10% mätt över en konjunkturcykel.
  • Financial Services mål är oförändrat om en avkastning på eget kapital på 12-15% med en soliditet överstigande 8%.
  • Industriverksamheten ska under normala förhållanden inte ha någon finansiell nettoskuldsättning exklusive pensionsskulder.

Utfall

Lär dig mer om våra affärsområden och finansiella resultat i vår årsredovisning

Lär dig mer om våra affärsområden och finansiella resultat i vår årsredovisning.

Volvokoncernens årsredovisning 2019

Ladda ner(PDF, 11.6 MB)
Tre medarbetare från ett team inom Volvokoncernens Investor Relations

Kontakta Investor Relations

Volvokoncernens Investor Relations team tillhandahåller aktieägare och aktiemarknaden med information om Volvokoncernen.

Kontakta Investor Relations
Mission och vision

Mission och vision

Våra lösningar på globala utmaningar drivs av vår mission att bidra till ökat välstånd med våra transportlösningar och vår vision att vara världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar.

Mission och vision
Work with us

Prenumerationsservice

Håll dig uppdaterad

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du väljer att prenumerera på denna tjänst kommer din e-mail adress lagras hos Cision. Din adress lagras för att kunna göra mailutskick till dig. Vill du inte längre ha våra mailutskick så använder du länken som finns längst ner  i varje utskick för att avsluta prenumerationen.
Tack!
Prenumerationen är aktiverad