Utdelning

Volvokoncernen har en stark finansiell ställning. På grund av den allmänna osäkerhet som skapats av COVID-19 och effekterna på Volvokoncernen från de åtgärder som vidtagits i olika länder för att bromsa virusets spridning, beslutade dock styrelsen i maj 2020 att det som en försiktighetsåtgärd var lämpligt att dra tillbaka förslaget om utdelning.

Årsstämman den 18 juni 2020 beslutade att ingen utdelning skulle betalas och att hela det disponibla beloppet skulle balanseras i ny räkning.

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50