Utdelning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning för 2020 på 6,00 kronor per aktie (0) och en extra utdelning på 9,00 kronor per aktie (0).

På grund av den allmänna osäkerhet som skapats av COVID-19 och effekterna på Volvokoncernen beslutades på Årsstämman den 18 juni 2020 att ingen utdelning skulle betalas för 2019.

Utdelningshistorik

År Kontantutdelning, kr Extra Kontantutdelning, kr Total Kontantutdelning, kr
2019 0,00 0,00 0,00
2018 5,00 5,00 10,00
2017 4,25    
2016 3,25    
2015 3,00    
2014 3,00    
2013 3,00    
2012 3,00    
2011 3,00    
2010 2,50    
2009 0    
2008 2,00    
2007 5,50    
2006 5,00 5,00 10,00
2005 3,35    
2004 2,50