Största ägare

De största aktieägarna i AB Volvo är listade nedan. Tabellen uppdateras kvartalsvis.