Volvo Group i korthet

Volvokoncernen i korthet

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvokoncernen, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter cirka 100.000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på fler än 190 marknader.

Konkurrenskraftiga produkter

Samtliga av Volvokoncernens produkter är utvecklade för att bidra till effektiva transport- och infrastrukturlösningar och för att erbjuda våra kunder maximal drifttid. Vi driver utvecklingen av elektrifierade fordon och maskiner samt automatiserade lösningar till nytta för kunder, samhälle och miljö. Försäljningen av nya fordon, maskiner och motorer samt begagnade fordon och maskiner, påbyggnader och specialfordon svarade för 77% av koncernens omsättning under 2018. Försäljningen av fordon och maskiner bygger en population av produkter som genererar reservdelsförsäljning och serviceintäkter.

Service i världsklass

Utöver fordon och maskiner omfattar erbjudandet även olika typer av försäkringar, hyrtjänster, reservdelar, förebyggande underhåll, serviceavtal och assistanstjänster. Bredden och flexibiliteten i erbjudandet innebär att lösningarna kan skräddarsys efter varje kunds behov. Serviceaffären bidrar till att balansera upp- och nedgångar i försäljningen av nya produkter och är ett prioriterat område. Under 2018 stod service för 20% av koncernens nettoomsättning. Volvokoncernen erbjuder även finansiering för kunder och återförsäljare. Financial Services finansierade 24% av koncernens sålda produkter under 2018, räknat på de marknader där finansiering erbjuds.

SVE Volvo Group worldmap

Starka positioner globalt

Tack vare konkurrenskraftiga produktprogram, starka återförsäljare med väl utbyggda Servicenät och allt mer kompletta erbjudanden har Volvokoncernen etablerat ledande positioner på en global marknad. Volvokoncernen är en av världens största tillverkare av tunga lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar och tunga dieselmotorer samt en ledande leverantör av marin- och industrimotorer. Dessa positioner möjliggör skalekonomi i produktutveckling, tillverkning, inköp och finansiella tjänster.

Volvo Group brands

Starka varumärken

Volvokoncernens varumärkesportfölj består av Volvo, Volvo Penta, UD Trucks, UD Buses, Terex Trucks, Renault Trucks, Prevost, Nova Bus, Mack och Arquus. Vi samarbetar i allianser och samriskbolag med varumärkena SDLG, Eicher och Dongfeng. Genom att erbjuda produkter med olika varumärken bearbetar koncernen många olika kund- och marknadssegment på både mogna marknader och tillväxtmarknader.

Volvo group graph
Lastbilar | Volvo group

Lastbilar

Lastbilsverksamhetens produkterbjudandeomfattar allt från tunga lastbilar för fjärrtransporter och anläggningsarbete till lätta lastbilar för distribution. Erbjudandet omfattar även service och reparationer samt finansieringoch leasing.

Mer om Lastbilar
Construction Equipment

Anläggningsmaskiner

Volvo CE är en av de ledande inom utvecklingen av produkter och tjänster för bygg och anläggning, utvinning, avfallshantering, skogsbruk och materialhantering.

Mer om Anläggningsmaskiner
Bussar | Volvo Group

Bussar

Volvo Bussar är ledande inom utvecklingen av hållbara kollektivtransportlösningar och är en världens största tillverkare av premiumbussar och busschassier. Volvo Bussar har försäljning i 85 länder och ett globalt servicenät med fler än 1.500 återförsäljare och verkstäder.Produktionsanläggningar finns i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

Mer om Bussar
Volvo Penta

Volvo Penta

Volvo Penta siktar på att vara den mest framåtblickande och kundfokuseradeleverantören av hållbara driftlösningar.Volvo Penta erbjuder motorer och drivsystem för fritids- och yrkesbåtar samt för industriellaapplikationer såsom generatoraggregatoch containertruckar.

Mer om Volvo Penta
 financial services

Financial Services

VFS erbjuder konkurrenskraftiga finansiella lösningar som stärker de långsiktiga relationerna med Volvokoncernens kunder och återförsäljare. Som den ledande leverantören av finansieringslösningar för försäljningen av Volvokoncernens produkter, levererar VFS värde till kunderna och bygger lojalitet med Volvokoncernens varumärken, genom att det är lätt att göra affärer, närhet till marknaden samtBranschkunskap och expertis.

Mer om Financial Services