Bussar | Volvo Group

Bussar

Volvo Bussar är ledande inom utvecklingen av hållbara kollektivtransportlösningar och är en världens största tillverkare av premiumbussar och busschassier. Volvo Bussar har försäljning i 85 länder och ett globalt servicenät med fler än 1.500 återförsäljare och verkstäder. Produktionsanläggningar finns i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

Position på världsmarknaden

Volvo Bussar är en av världens största tillverkare av stadsbussar och turistbussar i premiumsegmentet.

Antal tillsvidareanställda

8.324 (8.178)

Grafer gällande nettoomsättningen för Volvo Group's bussar
Volvokoncernens bussvarumärken: Volvo, UD Buses, Prevost, Nova Bus
Volvo buses

Bussar

Produktutbudet omfattar bussar för stads-, intercity- och turisttrafik, tillhörande transportsystem, finansiella tjänster samtfordons- och trafikinformationssystem.