Bussar | Volvo Group

Bussar

Volvo Bussar är ledande inom utvecklingen av hållbara kollektivtransportlösningar och är en världens största tillverkare av premiumbussar och busschassier. Volvo Bussar har försäljning i 85 länder och ett globalt servicenät med fler än 1.500 återförsäljare och verkstäder.Produktionsanläggningar finns i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.

Position på världsmarknaden

Volvo Bussar är en av världens största tillverkare av stadsbussar och turistbussari premiumsegmentet.

Antal tillsvidareanställda

8,178 (7,943).

Grafer gällande nettoomsättningen för Volvo Group's bussar
Volvokoncernens bussvarumärken: Volvo, UD Buses, Prevost, Nova Bus
Volvo buses

Bussar

Produktutbudet omfattar bussar för stads-, intercity- och turisttrafik, tillhörande transportsystem, finansiella tjänster samtfordons- och trafikinformationssystem.