Financial Services

VFS erbjuder konkurrenskraftiga finansiella lösningar som stärker de långsiktiga relationerna med Volvokoncernens kunder och återförsäljare. Som den ledande leverantören av finansieringslösningar för försäljningen av Volvokoncernens produkter, levererar VFS värde tillkunderna och bygger lojalitet med Volvokoncernens varumärken, genom att det är lätt att göra affärer, närhet till marknaden samt branschkunskap och expertis.

Position på världsmarknaden

VFS har kundfinansieringsverksamhettillgänglig i 47 länder i världen. VFS förvaltaren kreditportfölj om 149 miljarder kronor medfler än 200.000 fordon.

Antal tillsvidareanställda

1.401 (1.363).

Volvokoncern-grafer över: Kundkreditportföljens fördellning (%), Rörelseresultat (Mkr) och Avkastning på eget kapital (%)