Par sitter vid ett bord på ett café

Volvo Group Magazine

Volvo Group Magazine är en tidning för Volvokoncernens medarbetare som publiceras fem gånger per år. Syftet med tidningen är att engagera och inspirera genom att kommunicera Volvokoncernen från olika vinklar; beskriva koncernens riktning, förklara sammanhang och uppmärksamma framgångsrikt lagarbete. Tidningens innehåll täcker en mängd områden och ämnen, inte minst kunder, innovationer, samarbeten, produkter, strategi och kultur. 

Volvo Group Magazine produceras på 13 språk: engelska, svenska, tyska, franska, portugisiska, polska, ryska, japanska, nederländska, koreanska, thailändska, kinesiska och spanska. Tidningen produceras i samarbete med en extern byrå och har en upplaga på cirka 80 000 exemplar.

Kontakt: groupmagazine [at] volvo [dot] com

Senaste numret
Par sitter vid bord och diskuterar

Att växa inom Volvokoncernen

Ombytta roller

Maria Bergving och Joel Laestadius deltar i ett pilotprojekt där juniorer leder seniorer. Men vad kan en ung medarbetare lära en erfaren chef? I en digital värld där förutsättningarna ständigt förändras är svaret enkelt: Mycket.

Läs vår online-version av magasinet