Halvårsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för 2016

Halvårsrapporten och koncernrapporten finns tillgängliga på Volvokoncernens webbplats.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2016, kl 15.00.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal 031- 323 72 29 alt. 0765-53 72 29.