Skola för mekaniker bidrar till hållbar utveckling

Tillsammans med UNIDO, USAID och OCP Foundation har Volvokoncernen startat en lärlingsutbildning för mekaniker i Marocko. Utbildningen bedrivs i samarbete med lokala myndigheter. Nyligen firades starten av en ny grupp studenter.
Flicka blir undervisad i skolsal

- Utbildade mekaniker får en chans till arbete i länder med hög arbetslöshet, samtidigt som Volvo får tillgång till den utbildade personal som vi behöver för att kunna växa i Afrika. Genom att utbilda lokal arbetskraft bidrar vi till hållbar tillväxt i de länder där Volvokoncernens finns, säger Malin Ripa, direktör med ansvar för hållbarhetsfrågor. 

Volvo har funnits i Marocko sedan 1950-talet, och koncernens höga marknadsandelar på lastbilssidan i kombination med lokala investeringar i infrastruktur gör landet till en marknad där Volvo har goda möjligheter att växa. Marocko är ett land med hög ungdomsarbetslöshet, och där det befintliga utbildningssystemet lägger fokus på teoretiska utbildningar som inte svarar mot de behov som finns hos industrin. Konsekvensen blir att bristen på rätt kompetens hämmar tillväxten i landet. 

Utbildningen bedrivs i staden Settat i norra Marocko och omfattar cirka 150 elever varje år, både från Marocko och även från Elfenbenskusten och Senegal. 

- De som fullföljer denna krävande utbildning kommer definitivt att kunna klara sig i konkurrensen på arbetsmarknaden. Genom verkstadsövningarna, de praktiska kunskaperna och den praktik man får på lokala företag är detta en utbildning utöver det vanliga, säger Mohamed Ech-Chemchakhi, en av studenterna.

Lärlingsutbildningen i Marocko är ett samarbete mellan Volvokoncernen, United States Agency for International Development (USAID), The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), OCP Foundation och den marockanska utbildningsmyndigheten.

Nyheter från koncernen

Snillrikt om framtidens transporter när unga genier får tänka till

Ett transportfartyg med en fotobioreaktor som omvandlar utsläpp till biobränsle under färd. Det är en av flera spännande lösningar när över 500 ungdomar från hela världen tog sig an Volvokoncernens utmaning om klimatomställning för ...

Distribution av gratis mat i Malaysia

Bli inspirerad av de många och skiftande projekt som stöds av Seasonal gift 2018, och som engagerar kolleger över hela världen i arbetet med att öka människors välstånd. Ett exempel är Volvo Lastvagnar i Malaysia som har donerat en lastbil till ...

Röda listan stoppar miljöfarliga ämnen

Det finns över 3000 kemiska ämnen som är förbjudna eller begränsade att använda i Volvokoncernens produkter. Alla finns samlade i den Röda listan. Karin Alenius är en av dem som ser till att listan är aktuell.

...