Provkörning av Volvos lastbilar ska locka tjejer att koda

Volvokoncernen går in som huvudsponsor i Pink Programming, en förening vars mål är att fler kvinnor ska programmera. Allt oftare är ny mjukvara grunden för säkrare och mer miljöanpassade lastbilar och bussar och behovet av kunniga programmerare ökar därför i snabb takt.
Tjejer som programmerar

”Volvokoncernen behöver fler duktiga programmerare”, säger Esbjörn Berg som leder en avdelning på företaget som arbetar med styrsystem för företagets produkter. ”Om vi genom det här samarbetet kan locka fler kvinnor att bli programmerare så ökar möjligheten för oss att hitta dem vi behöver för att skapa framtidens fordon.
Pink Programmings metod går ut på att skapa en inspirerande miljö där tjejer som är intresserade av programmering lär sig att koda eller bygger vidare på befintliga kunskaper.

”För oss i  Pink Programming ger samarbetet med Volvo en möjlighet att visa deltagarna en annan sida av programmering. Programmering handlar ju inte bara om hemsidor och appar, utan det är grunden för väldigt mycket av det vi använder i vardagen” säger Tone Pedersen, en av grundarna av Pink Programming.

Föreningen bjuder in till träffar och läger där helt nya kodare och erfarna utvecklare träffas och programmerar tillsammans. En viktig del är att lyfta fram de kvinnliga förebilder som finns idag.

”Tillsammans med Volvokoncernens kvinnliga programmerare kommer deltagarna under årets lopp erbjudas bl.a. provkörning av lastbilar, genomgång av den nya elbussens mjukvara samt workshops i programmering i Arduino, som möjliggör att deltagarna kan interagera och koda med elektroniska föremål. En häftig upplevelse vore om deltagarna kan koppla det de själva gjort till att lättare förstå hur en lastbils mjukvara är uppbyggd.” säger Tone Pedersen.

Inbjudningarna till Pink Programmings event publiceras på deras hemsida http://www.pinkprogramming.se

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, Volvokoncernen, per-martin.johansson@volvo.com, 0739-025200 eller Tone Pedersen, Pink Programming, tone@pinkprogramming.se, 0769-307990