Förändringar i Volvos koncernledning

För att ytterligare intensifiera förändringstakten inom Volvokoncernen och utvecklingen av nya affärsmodeller förstärks Volvos högsta ledning. Rollen som vice-vd renodlas och en ny finanschef tillsätts. Senare i år sker ytterligare en förändring då ny HR-chef utses.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Nuvarande vice-vd och finanschef Jan Gurander fortsätter sitt arbete som vice-vd med uppdraget att tillsammans med vd och koncernchef Martin Lundstedt leda Volvos strategiska och operativa arbete. I en värld med allt högra förändringstakt kommer Jan Gurander att ta ansvar för ett antal för koncernen viktiga utmaningar och strategiska frågor.

Jan Ytterberg, född 1961, utses till ny medlem av Volvos koncernledning och finanschef. Jan Ytterberg arbetar idag som finanschef i svenska Husqvarna Group och har tidigare närmare trettio års erfarenhet från fordonsindustrin genom flera roller inom lastbilstillverkaren Scania. Det är ännu inte fastställt vilket datum Jan Ytterberg tillträder sin tjänst.

Vidare kommer nuvarande HR-chef Kerstin Renard att lämna sitt arbete vid årsskiftet. Rekryteringen av hennes efterträdare har påbörjats.

”Jag har stor respekt för det arbete Kerstin Renard genomfört under sina elva år på Volvo”, säger Martin Lundstedt. ”Hon har med mycket gott resultat lett koncernens HR-arbete i så väl goda tider som genom en tuff finanskris.”

2018-06-19

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta presschef Joakim Kenndal, Volvokoncernen, tel, 031 323 72 29.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvokoncernen levererar 70 helelektriska nollutsläppslastbilar i USA

Volvo i Nordamerika tilldelas 21,7 miljoner dollar i bidrag för att leverera 70 VNR-elektriska lastbilar i södra Kalifornien för regional godsdistribution och terminalhantering. US Environmental Protection Agency (EPA) Targeted Air Shed Grant Program ...

Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2020

”Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en ...

Volvokoncernen tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet till den 16 oktober 2020

Färdigställandet av Volvokoncernens rapport för det tredje kvartalet kommer att ske tidigare än beräknat. Därför offentliggörs rapporten fredagen den 16 oktober, 2020 kl 07.20 i stället för som tidigare aviserats tisdagen den 20 oktober, 2020.  ...