Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2018

”Under det tredje kvartalet 2018 var efterfrågan stark med fortsatt bra tillväxt för både vår fordons- och service-verksamhet. Vi ökade nettoomsättningen till 92,3 miljarder kronor, med en valutajusterad tillväxt på 13%, samtidigt som vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen till 11,1% (9,1). Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet.”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2018-q3
  • Under Q3 2018 ökade nettoomsättningen med 21% till 92,3 miljarder kronor (76,4). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 13%.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10.247 Mkr (6.937), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,1).
  • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 10.247 Mkr (7.337).
  • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 423 Mkr.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,67 kronor (2,66).
  • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1,3 miljarder kronor (0,6).

Den 19 oktober 2018

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790            Kontaktuppgifter Media Relations: 
Investor Relations  Claes Eliasson 0765 53 72 29
SE-405 08 Göteborg 
Tel +46 31 66 00 00  Kontaktuppgifter Investor Relations: 
www.volvogroup.com   Christer Johansson 031 66 13 34
Johan Bartler 0739 02 21 93 
Anders Christensson 031 66 11 91 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 07.20.För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvo Penta lanserar branschens första helt integrerade Assisted Docking System på CES

Ny automatiseringsteknik för Assisted Docking ger kaptenen en helt ny kontroll och innebär ännu ett viktigt steg mot automatiserad tilläggning och ett enklare liv till sjöss....

Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 451 310 A-aktier till sammanlagt 451 310 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier ...

Volvokoncernen börjar kundleveranser av helelektriska produkter i Frankrike

Lanseringen av en ny generation nollutsläppsprodukter har lett till att den franska entreprenören Eiffage har fått leveranser av en helelektrisk Volvo FE Electric-lastbil och en ECR25 Electric kompaktgrävmaskin - och blir därmed den första mottagaren ...