De förenklade båtlivet för kunderna

Sex ingenjörer på Volvo Penta med olika erfarenhet och kunskap. Flera år av avancerade och noggranna mätningar, mycket tester och en hel del skoj på vägen. Resultatet ,  ett hundraprocentigt unikt korrosionskydd för akterdrevet och ett betydligt enklare båtliv för kunderna.

De förenklade båtlivet för kunderna

-Vi har gjort en fantasisk resa tillsammans där vi lärt oss mycket inför framtiden, säger Jonas Welinder, produktplanering.

När Volvo Penta i en pressrelease  presenterade sitt nya unika skydd för drevet , ACP, Active Corrosion Protection, var det slutet på ett långt och intensivt arbete.

Under drygt tre år har Henrik von Porat, konstruktör, Katarina Hammar, teknisk projektledare, Jonas Welinder, produktplanerare, Alexander Johansson, projektchef, Johan Källvik, produktutvecklare elektronik och korrosionsspecialisten Viktor Räftegård tillsammans utvecklat systemet.

Arbetet har gjorts i omgångar och alla sex ingenjörerna har haft andra projekt samtidigt. Men stödet från Volvo Penta har hela tiden funnits där.

-Det här är ett prioriterat område för Volvo Penta. Det handlar om ” Easy boating” och är strategiskt viktigt för att värna om kunderna och underlätta båtlivet inom fritidssegmentet. Därför har vi också känt att vi har full support att göra detta så bra som möjligt, säger Jonas Welinder.

Beprövad metod

Sedan tidigare består korrosionskyddet av en så kallad offeranod. En metallbit i zink eller aluminium som sitter på drevet. Syftet med anoden är att den ska ta emot korrosionangreppen innan de går på själva drevet. Det beror på att metallen i drevet är av ädlare valör än den på anoden.

-Det här är en beprövad metod med passivt skydd som använts länge, säger Viktor Räftegård.

Problemet med metoden är dock att anoden måste bytas med jämna mellanrum. Ibland flera gånger per säsong beroende på miljön och hur drevet används. Det gäller alltså för båtägaren att hålla koll på att anoden inte är förbrukad och korrosionen går på drevet.

ACP systemet är ett aktivt skydd. Det betyder att systemet sköter sig själv och jobbar aktivt med att skydda drevet från angrepp. ACP enheten fästs på båtens akterspegel. Genom att konstant mäta drevets potential anpassar enheten strömstyrkan från anoden som i sin tur kan hålla en jämn skyddsnivå och hålla undan korrosionsangreppen från drevet.

-Det här ger överlägset större säkerhet och skydd. Båtägaren får uppdaterad information om värdena via styrenheten och kan koppla av, säger Viktor Räftegård.

Penta är först

 

Volvo Penta är först

Den här typen av skydd finns redan på marknaden, men för större båtar och andra enheter som till exempel Volvo Pentas IPS system. Skillnaden nu är att de sex ingenjörerna anpassat detta för inombordsmotorn och fritdsbåtarna. Det gör Volvo Penta till den första båtmotortillverkare som erbjuder detta.

Gruppen berättar om många år av tester och mätningar och ofta har de fått använda sin kreativitet för att lösa problem. Ett exempel är de egna konstruerade 3D-modellerna som  gjorde att det gick snabbt att få fram testresultat och design. Ett annat är idén om att använda ett tunt band av MMO-belagd  titan och lägga det runt ACP enheten istället för att montera stavar på enheten. En konstruktion som bland annat gör att enheten väger mindre .

Teknisk utmaning

 -Självklart har det varit en berg och dalbana av känslor och engagemang. Det har varit en stor teknisk utmaning, men vi har aldrig tvivlat på att det skulle gå. Det är ett gott gäng som kompletterar varandra och vi har haft en fantastisk tid ihop. Jag är stolt över vad vi åstadkommit, säger Jonas Welinder och Viktor Räftegård håller med.

-Vi har utvecklat ett system med hög kvalitet för våra kunder. Dessutom har vi lärt oss en mängd på vägen som vi nu kommer att använda i nya projekt i framtiden, säger han.

Vad är korrosion?

Korrosion kommer från latinets corrodere som betyder fräta sönder. Det innebär att ett material, vanligtvis en metall, löses upp genom en kemisk, oftast elektrokemisk, reaktion till en mer stabil form, som exempelvis oxider, hydroxider och sulfider. Rost är en specifik form av korrosion och gäller enbart material av järn och stål.

Läs mer om tekniken bakom ACP systemet på Volvo Pentas hemsida.

Intresserad av att arbeta hos oss? Gå in på vår karriärsida.

Relaterade nyheter

Volvo Bussars produktionsanläggning i Borås drivs enbart med förnybar energi

Volvo Bussars fabrik i Borås är nu en av de första produktionsanläggningarna för bussar som enbart använder förnybar energi. All energi som fabriken använder kommer från förnybara källor, som vattenkraft och biobränslen. Dessutom har den totala ...

Volvo Bussar lanserar helt ny dubbeldäckare för expresstrafik

Volvo Bussar utökar sitt program av prisbelönta turist- och långfärdsbussar och lanserar en helt ny dubbeldäckare. Volvo 9700 DD är nästa steg i utecklingen av långfärdsbussarna Volvo 9700 och Volvo 9900, och är utvecklad för att möta kundernas ...

Fordonsbatterier ger ny energi till hushåll

Volvo Bussar ger nu ett andra liv till batterier från elbussar. I ett unikt samarbete med Stena Fastigheter och Stena Recyclings dotterbolag BatteryLoop används bussbatterier som energilager för att sedan användas som energikälla i bostadsområdet ...