Volvokoncernen – det andra kvartalet 2019

”Under Q2 2019 fortsatte Volvokoncernen på sin väg med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Både vår nettoomsättning på 121 miljarder kronor (104) och vårt justerade rörelseresultat på 15,1 miljarder kronor (11,5) var de högsta vi hittills har haft i ett kvartal. Vi förbättrade den justerade rörelsemarginalen till 12,5% (11,1). Ökade fordonsvolymer var den huvudsakliga förklaringen till lönsamhetsförbättringen. Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten steg till 13,9 miljarder kronor (8,3)”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

1860x1050-interim-report-2019-q2
  •  Under Q2 2019 ökade nettoomsättningen med 16% till 120,7 miljarder kronor (103,6).

  •  Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 11%.

  •  Det justerade rörelseresultatet uppgick till 15.105 Mkr (11.519), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,5% (11,1).

  •  Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 15.105 Mkr (12.337).

  •  Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.004 Mkr.

  •  Resultatet per aktie efter utspädning steg till 5.47 kronor (4.53).

  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 13.867 Mkr (8.322).

18 juli 2019

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790       
Investor Relations                                       
SE-405 08 Göteborg                                   
Tel +46 31 66 00 00                                    
www.volvogroup.com                                                                                                                                                                                                                 

Kontaktuppgifter Media Relations:
Claes Eliasson 0765 53 72 29

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031 66 13 34
Anders Christensson 031 66 11 91
Johan Bartler 0739 02 21 93 

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 18 juni 2019. 

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter
105 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvo Penta lanserar branschens första helt integrerade Assisted Docking System på CES

Ny automatiseringsteknik för Assisted Docking ger kaptenen en helt ny kontroll och innebär ännu ett viktigt steg mot automatiserad tilläggning och ett enklare liv till sjöss....

Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 451 310 A-aktier till sammanlagt 451 310 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier ...

Volvokoncernen börjar kundleveranser av helelektriska produkter i Frankrike

Lanseringen av en ny generation nollutsläppsprodukter har lett till att den franska entreprenören Eiffage har fått leveranser av en helelektrisk Volvo FE Electric-lastbil och en ECR25 Electric kompaktgrävmaskin - och blir därmed den första mottagaren ...