Volvokoncernens Kapitalmarknadsdag – Perform and Transform

På Kapitalmarknadsdagen idag presenterade Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen och Jensen Huang, NVIDIA:s grundare och koncernchef, ett partnerskap om att gemensamt utveckla det beslutsfattande systemet för självkörande kommersiella fordon och maskiner. Kapitalmarknadsdagen fokuserade på koncernens strategi och förbättrade lönsamhet på temat Perform and Transform – Leverera idag, förändra för framtiden.
1860x1050-capital-markets-day-2019

Genom användningen av NVIDIA:s omfattande AI-plattform för träning, simulering och datorstöd i fordonen är systemet designat för att säkert hantera helt förarlös körning, till exempel på motorvägar. 

Volvokoncernen har förbättrat sin lönsamhet under senare år. Martin Lundstedt pekade på en starkare serviceaffär som en bidragande orsak till förbättringen. Att driva utvecklingen av tjänster är ett viktigt område för Volvokoncernen, eftersom det stärker relationen med kunderna och hjälper till att bygga ett företag som är mer motståndskraftigt mot förändringar i efterfrågan på marknaden. En annan hörnsten i förbättringen är det välinvesterade industrisystemet med ökad effektivitet och flexibilitet.

Jan Ytterberg, Volvokoncernens finansdirektör, redogjorde för betydelsen av att säkra lönsamheten för att kunna ge en bra avkastning till aktieägarna och samtidigt investera i de nya teknologier som formar transportindustrins framtid. Den kommersiella fordonsindustrin är i en övergångsperiod i en tid med växande transportbehov och ökade infrastrukturinvesteringar. Detta ger stora möjligheter för Volvokoncernen att utveckla mer hållbara transportlösningar. Lars Stenqvist, Volvokoncernens teknikdirektör, presenterade koncernens färdplan inom områden som elektrifiering, automation och uppkopplade lösningar med hjälp av ett modulkoncept baserat på koncernens CAST-system med gemensam arkitektur och delad teknik (Common Architecture and Shared Technologies).

Melker Jernberg, chef för Volvo Construction Equipment, gav en uppdatering av Volvo CE:s strategi och potentialen att växa ytterligare på grävmaskinmarknaden och inom service. 

Därutöver redogjorde Martin Lundstedt för hur Volvokoncernen bygger nya affärer genom ny teknik, vilket exemplifierades av Volvo Bussars ElectriCity med Keolis, Volvo Lastvagnars lösning med självkörande fordon för Brönnöy Kalk, det självständiga transportsystemet Veras första uppdrag med DFDS och Volvo Construction Equipments Electric Site-koncept med Skanska.

En inspelning av webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att inom kort finnas tillgängliga under Investor Relations på Volvokoncernens hemsida www.volvogroup.se

2019-06-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 31 323 72 29.
volvogroup.com/press

Christer Johansson, Head of Investor Relations,+46 739022522
christer.johansson@volvo.com

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 105 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg. 2018 uppgick nettoförsäljningen till cirka 391 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvokoncernen levererar 70 helelektriska nollutsläppslastbilar i USA

Volvo i Nordamerika tilldelas 21,7 miljoner dollar i bidrag för att leverera 70 VNR-elektriska lastbilar i södra Kalifornien för regional godsdistribution och terminalhantering. US Environmental Protection Agency (EPA) Targeted Air Shed Grant Program ...

Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2020

”Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en ...

Volvokoncernen tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet till den 16 oktober 2020

Färdigställandet av Volvokoncernens rapport för det tredje kvartalet kommer att ske tidigare än beräknat. Därför offentliggörs rapporten fredagen den 16 oktober, 2020 kl 07.20 i stället för som tidigare aviserats tisdagen den 20 oktober, 2020.  ...