AB Volvo publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Volvokoncernen publicerade idag Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018 på www.volvogroup.se.
1860x1050-investors-annual-report-2018

Under temat Bidra till ökat välstånd beskriver rapporten Volvokoncernens strategi och de aktiviteter som bidrog till att 2018 blev ett rekordår när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten belyser också Volvokoncernens starka ställning inom nya teknologier som elektriska fordon, automation och uppkopplade fordon.

Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och är också en integrerad del i Års- och hållbarhetsredovisningen, som förklarar hur Volvokoncernen skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället som i stort.

– Våra produkter och tjänster hjälper våra kunder att bygga vägar, transportera gods, se till att människor kommer till jobbet och en mängd andra saker som får samhället att fungera och gör ett modernt liv möjligt. Och i takt med att världens befolkning fortsätter att växa kommer behovet av hållbara transporter och infrastrukturlösningar också att öka. Effektiva och hållbara transporter är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och bekämpning av klimatförändringarna. Vi tror att övergången till hållbara transporter erbjuder enorma möjligheter för våra kunder, för samhället och för oss i Volvokoncernen, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Samtidigt publicerades Volvokoncernens GRI-index.

12 mars 2019

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Eliasson, Volvokoncernens mediarelationer, 076-553 72 29.

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter
105 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvokoncernen levererar 70 helelektriska nollutsläppslastbilar i USA

Volvo i Nordamerika tilldelas 21,7 miljoner dollar i bidrag för att leverera 70 VNR-elektriska lastbilar i södra Kalifornien för regional godsdistribution och terminalhantering. US Environmental Protection Agency (EPA) Targeted Air Shed Grant Program ...

Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2020

”Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en ...

Volvokoncernen tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet till den 16 oktober 2020

Färdigställandet av Volvokoncernens rapport för det tredje kvartalet kommer att ske tidigare än beräknat. Därför offentliggörs rapporten fredagen den 16 oktober, 2020 kl 07.20 i stället för som tidigare aviserats tisdagen den 20 oktober, 2020.  ...