Volvokoncernens CampX formar transportbranschens framtid

Volvokoncernen har alltid legat i framkant när det gäller att utveckla och omforma transportbranschen. Vår ambition är att Volvokoncernens CampX – ett koncept som bygger på innovation och samarbete, och som invigs idag, kommer att upprätthålla och stärka den positionen i framtiden.

”Genom Volvokoncernens inrättande av CampX kommer vi att driva på omvandlingen i riktning mot nya omvälvande affärsmodeller och ny teknik med fokus på automatisering, elektromobilitet och uppkopplade fordon.
På CampX kommer vi att utforska och påskynda nya idéer med hjälp av ett entreprenöriellt tänkesätt. CampX kommer att fungera som ett verktyg för en kulturell förändring i hela Volvokoncernen, där innovation kommer att stå ännu mer i centrum för vad vi gör”, säger Martin Lundstedt, Volvokoncernens VD och koncernchef.

Världen står för närvarande inför många utmaningar där ny teknik i kombination med nya affärsmodeller har visat sig kunna bidra till ökad samhällelig hållbarhet, mindre trafikstockningar och bättre tillgänglighet. ”CampX kommer att utgöra en perfekt arena för att utnyttja denna potential så att Volvokoncernen ska kunna fortsätta vara ett av de mest innovativa företagen inom transportbranschen.

"Vi har samlat 400 av våra tekniska experter och affärsexperter inom automatisering, elektromobilitet och uppkopplade fordon i CampX. Vi kommer att bjuda in utvalda intressenter från vårt ekosystem av samarbetspartner, som kunder, företag, akademiker, myndigheter och så vidare, att tillsammans med oss skapa och testa nya idéer med hjälp av laboratorier och workshops vid CampX-anläggningen”, säger Lars Stenqvist, CTO för Volvokoncernen.

Från öppningsdagen kommer CampX att delta i spännande samarbetsprojekt med leverantörer, externa partner och nystartade företag. 

”Vi ser CampX som en plats där Volvokoncernen och dess samarbetspartner kan dra nytta av och lära av varandra i en tillitsfull och innovativ miljö. Vi är väldigt entusiastiska och glada över att kunna öppna dörrarna till vår första CampX, som invigs idag i Göteborg, där vi har omvandlat en gammal fabriksbyggnad till ett toppmodernt inspirerande och attraktivt innovationscentrum”, säger Martin Lundstedt.

Titta på videon: This is CampX

Läs mer på vår CampX 

Följ oss på Twitter: @volvogroup hashtag: #campxbyvolvo

28 mars 2018

Journalister som önskar ytterligare information kan kontakta: Claes Eliasson, ansvarig för medierelationer, Volvokoncernen, +46 765 53 72 29

Mer information finns på volvogroup.com/press

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marina och industriella motorer. Dessutom tillhandahåller koncernen kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvokoncernen har cirka 105 000 anställda och tillverkning i 18 länder. Verksamheten bedrivs på över 190 marknader. Volvokoncernens försäljning uppgick år 2018 till cirka 391 miljarder kronor (38,1 miljarder euro). Volvokoncernen är ett börsnoterat bolag med huvudsäte i Göteborg i Sverige. Volvos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Nytt antal aktier och röster i AB Volvo

Antalet aktier och röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 835 686 A-aktier till sammanlagt 835 686 B-aktier samt till följd av minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av totalt 20 728 135 A-aktier och 74 ...

Volvokoncernen – det andra kvartalet 2020

”Det andra kvartalet 2020 kännetecknades av COVID-19-pandemin och dess negativa effekter på samhället och den ekonomiska utvecklingen. De åtgärder som vidtogs av olika länder för att kontrollera spridningen hade en betydande påverkan på vår ...

Volvokoncernens kapitalmarknadsdag 2020

Volvokoncernen bjuder in institutionella investerare och finansanalytiker till en virtuell kapitalmarknadsdag den 5 november. I en livestreamad sändning kommer Volvokoncernens ledning att presentera koncernens strategiska inriktning som har sitt ...