Volvokoncernens CampX formar transportbranschens framtid

Volvokoncernen har alltid legat i framkant när det gäller att utveckla och omforma transportbranschen. Vår ambition är att Volvokoncernens CampX – ett koncept som bygger på innovation och samarbete, och som invigs idag, kommer att upprätthålla och stärka den positionen i framtiden.

”Genom Volvokoncernens inrättande av CampX kommer vi att driva på omvandlingen i riktning mot nya omvälvande affärsmodeller och ny teknik med fokus på automatisering, elektromobilitet och uppkopplade fordon.
På CampX kommer vi att utforska och påskynda nya idéer med hjälp av ett entreprenöriellt tänkesätt. CampX kommer att fungera som ett verktyg för en kulturell förändring i hela Volvokoncernen, där innovation kommer att stå ännu mer i centrum för vad vi gör”, säger Martin Lundstedt, Volvokoncernens VD och koncernchef.

Världen står för närvarande inför många utmaningar där ny teknik i kombination med nya affärsmodeller har visat sig kunna bidra till ökad samhällelig hållbarhet, mindre trafikstockningar och bättre tillgänglighet. ”CampX kommer att utgöra en perfekt arena för att utnyttja denna potential så att Volvokoncernen ska kunna fortsätta vara ett av de mest innovativa företagen inom transportbranschen.

"Vi har samlat 400 av våra tekniska experter och affärsexperter inom automatisering, elektromobilitet och uppkopplade fordon i CampX. Vi kommer att bjuda in utvalda intressenter från vårt ekosystem av samarbetspartner, som kunder, företag, akademiker, myndigheter och så vidare, att tillsammans med oss skapa och testa nya idéer med hjälp av laboratorier och workshops vid CampX-anläggningen”, säger Lars Stenqvist, CTO för Volvokoncernen.

Från öppningsdagen kommer CampX att delta i spännande samarbetsprojekt med leverantörer, externa partner och nystartade företag. 

”Vi ser CampX som en plats där Volvokoncernen och dess samarbetspartner kan dra nytta av och lära av varandra i en tillitsfull och innovativ miljö. Vi är väldigt entusiastiska och glada över att kunna öppna dörrarna till vår första CampX, som invigs idag i Göteborg, där vi har omvandlat en gammal fabriksbyggnad till ett toppmodernt inspirerande och attraktivt innovationscentrum”, säger Martin Lundstedt.

Titta på videon: This is CampX

Läs mer på vår CampX 

Följ oss på Twitter: @volvogroup hashtag: #campxbyvolvo

28 mars 2018

Journalister som önskar ytterligare information kan kontakta: Claes Eliasson, ansvarig för medierelationer, Volvokoncernen, +46 765 53 72 29

Mer information finns på volvogroup.com/press

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marina och industriella motorer. Dessutom tillhandahåller koncernen kompletta lösningar inom finansiering och service. Volvokoncernen har cirka 105 000 anställda och tillverkning i 18 länder. Verksamheten bedrivs på över 190 marknader. Volvokoncernens försäljning uppgick år 2018 till cirka 391 miljarder kronor (38,1 miljarder euro). Volvokoncernen är ett börsnoterat bolag med huvudsäte i Göteborg i Sverige. Volvos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Volvokoncernen levererar 70 helelektriska nollutsläppslastbilar i USA

Volvo i Nordamerika tilldelas 21,7 miljoner dollar i bidrag för att leverera 70 VNR-elektriska lastbilar i södra Kalifornien för regional godsdistribution och terminalhantering. US Environmental Protection Agency (EPA) Targeted Air Shed Grant Program ...

Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2020

”Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en ...

Volvokoncernen tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet till den 16 oktober 2020

Färdigställandet av Volvokoncernens rapport för det tredje kvartalet kommer att ske tidigare än beräknat. Därför offentliggörs rapporten fredagen den 16 oktober, 2020 kl 07.20 i stället för som tidigare aviserats tisdagen den 20 oktober, 2020.  ...