Volvokoncernen introducerar uppförandekod för leverantörer

Vi anser att vi tillsammans med våra leverantörer har ett gemensamt ansvar för att utveckla, tillverka och leverera produkter och tjänster på ett ansvarsfullt och hållbart sätt

Volvokoncernen introducerar uppförandekod för leverantörer

Våra leverantörer har en viktig roll för vårt uppdrag att bidra till ökat välstånd med våra transportlösningar, och vi räknar med att alla våra leverantörer stöder oss på denna hållbarhetsresa.

I vår vision att bli världens mest eftertraktade och framgångsrika leverantör av transportlösningar och för att kunna erbjuda verkligt hållbara transportlösningar tar Volvokoncernen nu nästa steg i att inkludera omsorgen om människorna, jorden och dess välstånd i alla våra distributionskedjor. Det gör vi genom att införa en uppförandekod för leverantörer. Den beskriver Volvokoncernens minimikrav och ambitioner för samtliga leverantörer inom områdena:

  • Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
  • Hälsa och säkerhet
  • Ansvarsfull anskaffning av råvaror
  • Miljöprestanda
  • Affärsetik

Uppförandekoden för leverantörer ersätter de tidigare standarderna Key Element Procedures (KEP) 5 och 6. Hädanefter kommer det endast att finnas ett styrdokument – Volvokoncernens uppförandekod för leverantörer. Vi kräver att alla leverantörer som levererar varor och/eller tjänster till någon enhet i Volvokoncernen följer de krav som anges i uppförandekoden för leverantörer och att de även arbetar hårt för att uppfylla Volvokoncernens ambitioner.

 

>> Länk till Uppförandekoden för leverantörer som pdf
>> Länk till Leverantörskrav på Volvogroup.com

För mer information hänvisas till postlådan för hållbarhetsfrågor

Relaterade nyheter

Smartare transporter med uppkopplad teknik

Framtidens transporter är smarta, flexibla och uppkopplade. Hans Lind, Director Business Innovation & Foresight på Volvo Group Connected Solutions spanar in i framtiden och förklarar hur nya teknologier kommer att förändra landskapet för ...

Snillrikt om framtidens transporter när unga genier får tänka till

Ett transportfartyg med en fotobioreaktor som omvandlar utsläpp till biobränsle under färd. Det är en av flera spännande lösningar när över 500 ungdomar från hela världen tog sig an Volvokoncernens utmaning om klimatomställning för ...

Volvoingenjörer tillverkar skyddsförkläden

Ett av de största behoven inom hemsjukvården just nu är skyddsförkläden med långa ärmar. Därför har ett antal Volvoingenjörer börjat tillverka sådana med hjälp av knivar, strykjärn och en rejäl dos passion.

...