Kraftigt begränsat program på AB Volvos årsstämma den 8 april 2020

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset i Sverige och regeringen har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster som samlar fler än 500 personer. AB Volvos styrelse har därför beslutat att ändra de planerade arrangemangen kring årsstämman på följande sätt.
1860x1050-news-common-volvo-sign

-    Årsstämman börjar som planerat kl. 15.00, men inpassering sker först från kl. 14.15.
-    Ingen förtäring kommer att serveras.
-    Den sedvanliga produktutställningen i samband med årsstämman ställs in.
-    I syfte att minska stämmans längd kommer samtliga anföranden att kortas ned eller ställas in. Ett anförande med den verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets webbplats efter stämman. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om Volvokoncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-mail investorrelations [at] volvo [dot] com
-    Deltagande av bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer att hållas nere.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill vi uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear särskilt utsett ombud. För mer information om den möjligheten, som erbjuds kostnadsfritt av Euroclear, se www.euroclearproxy.se.  

AB Volvo följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen rörande årsstämman på bolagets hemsida, www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.com.  

 

13 mars, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, 076 553 72 29


För mer information, gå till volvogroup.se/press

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Inbjudan till Volvokoncernens rapport för fjärde kvartalet 2020

Volvokoncernens kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2020 publiceras den 3 februari 2021 kl. 07.20. Det kommer att hållas en telefonkonferens för press och analytiker som startar kl. 09.00....

Anna Westerberg ny vd för Volvo Bussar och medlem av Volvos ledning

Anna Westerberg har utsetts till vd för Volvo Bussar och ny medlem av Volvos ledning....

Volvo Penta lanserar branschens första helt integrerade Assisted Docking System på CES

Ny automatiseringsteknik för Assisted Docking ger kaptenen en helt ny kontroll och innebär ännu ett viktigt steg mot automatiserad tilläggning och ett enklare liv till sjöss....