Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds stipendiater 2020 utsedda

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Kristell Le Gal Beneroso till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Jennifer Park till pristagare i kategorin klinisk forskning. Stipendiaterna, som båda forskar vid Göteborgs universitet, belönas med 100 000 kronor vardera som utbetalas till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som extra forskningsanslag.  
1860x1050-volvo-assars-fond-park-beneroso

Doktoranden Kristell Le Gal Beneroso tilldelas priset då hon fokuserat sin avhandling på effekter av antioxidanter för tumörprogression, vilket delvis kastar omkull vad som tidigare teoretiserats om.

- Hon får priset för hennes paradigmskiftande och uppmärksammade fynd om antioxidanters ogynnsamma effekt på utvecklingen av cancer. Studierna ger en mekanistisk förklaringsmodell till kliniska studier som visat negativa effekter av antioxidanter och kan i förlängningen erbjuda mer initierade rekommendationer om hälsotillskott till stora patientgrupper, säger professor Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i sin motivering.

Priset för klinisk forskning går till doktoranden Jennifer Park för hennes avhandling om fyra delarbeten vars fynd kan påverka klinisk handläggning av patienter med ändtarmscancer. 

- Jennifer belönas för en kliniskt relevant, väl genomförd studie vars resultat kan få direkta implikationer för klinisk handläggning av patienter med ändtarmscancer. Studierna har även tydlig potential att kunna utvidgas till att omfatta flera sjukdomstillstånd i tjock- och ändtarm med uppenbara vinster för patienterna och sjukvården, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning av cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder. 

 

På grund av rådande omständigheter har inte datum för utdelningsceremonin bestämts än.
 

7 maj, 2020

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Holmström, ordförande i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond & Senior Advisor Volvo Group, 031 66 10 73, eller
Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 070 372 26 26

 

För mer information, gå till volvogroup.se/press
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transportlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Koncernen har 104 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2019 uppgick nettoförsäljningen till cirka 432 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Work with us

Få den senaste först

Prenumerationstjänst

  • Pressreleaser
  • Kvartalsrapporter
  • Årsredovisningar
När du registrerar dig för abonnemanget sparas din e-postadress av Cision för att kunna erbjuda dig tjänsten. Om du vill sluta prenumerationen använd använd länken i slutet av varje pressmeddelande e-post
TACK
Prenumeration aktiverad

Relaterade nyheter

Inbjudan till Volvokoncernens rapport för andra kvartalet 2020

Volvokoncernens rapport för det andra kvartalet 2020 publiceras den 17 juli, 2020 kl. 07.20. Det kommer att hållas en telefonkonferens för press och analytiker som startar kl. 09.00....

Volvo Pentas elektriska drivlina bryter ny mark med framtidens brandbil

Volvo Penta utvecklar en elektrisk drivlina för ledande brandkårstillverkaren Rosenbauers banbrytande brandbil, vilken möjliggör en ny innovativ lösning med nollutsläpp och med signifikant reducerade ljudnivåer. Brandbilen tillhör en plattform ...

Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 1 837 139 A-aktier till sammanlagt 1 837 139 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till ...