Var är vi i processen?

För att bygga och utveckla Campus Lundby måste våra planer genomgå en detaljplaneprocess. Processen syftar till att pröva de förslagna planerna mot allmänna och enskilda intressen, något vi välkomnar.

I december 2017 tog vi på Volvo Group fram ett bebyggelseförslag som i detta nu genomgår en detaljplaneprocess. Processen har flera stadier, bland annat ett samråd där förslaget skickas till berörda myndigheter samt att allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Efter samrådet sammanställs yttranden och bebyggelseplanen bearbetas efter inkomna synpunkterna. Efter att planerna justerats tas ett politiskbeslut att stället ut förslaget för granskning. Vårt mål är att detaljplanen ska vinna lagakraft under sommaren 2019.

Detaljplaneprocess Campus Lundby

Relaterade nyheter

Från vision till byggnation

Nu är Masterplanen för Campus Lundby godkänd. Men vad är egentligen en Masterplan och vad spelar den för roll i utvecklingen av området? Vi gör en snabbdykning ner i dess innehåll. Masterplanen består av sex kapitel som på olika sätt ska stötta ...

Nu skapar vi framtidens Campus Lundby

2019 var ett händelserikt år för Campus Lundby. Stadens detaljplan blev godkänd, CampX invigdes och renoveringen av kontorsbyggnaden GC2N färdigställdes – för att nämna några exempel. Jenny Jarneholt, ansvarig för Campus Lundby på Volvo Group Real ...

Volvo Penta får ny visningshall

Volvo Pentas nya visningshallen är under uppbyggnad och planeras att öppna i slutet av året....